مشاهده تصاوير پكس

نوبت دهی اینترنتی

لينك هاي مفيد
شماره تلفن هاي مستقيم و داخلی های مرکز شاهد
بخش مستقيم   داخلی
مستقیم ام آر آی ۸۸۹۹۱۱۵۰ - 88996339    393   -  394
راديولوژي 88962023   335
سی تی اسکن ۸۸۹۷۵۴۷۱   233
تراكم استخوان 88962023   335
سونوگرافی 88962023   ۳۳۵
 
Template Design:Dima Group